Runningtherapie

Sombere gevoelens?RUNNINGTHERAPIE
Iedereen voelt zich wel eens somber. Bijvoorbeeld als er iets onplezierigs gebeurt: conflicten met anderen, tegenslag of ziekte. Bij één op de tien mensen blijft deze somberheid bestaan. Alles lijkt dan kleurloos en u hebt nergens meer plezier in. U kunt ook allerlei andere klachten krijgen, zoals slaapproblemen, eetproblemen, lichamelijke klachten, vermoeidheid of schuldgevoelens.

Bewegen helpt!
Wij combineren het leren omgaan met depressieve klachten met (hard)lopen. Want door zelf in beweging te komen, komt alles in beweging. U zult merken dat u zich fitter gaat voelen en minder somber. Gebruikt u medicatie? Onze cursus is een prima aanvulling.

Voor de folder klik hier
voor meer informatie klik hier

Onderstaand treft u een informatie video aan betreffende runningtherapie.

Aanmelden contact