kracht ergotherapie
Kracht Ergotherapie

Kracht ergotherapie is er voor iedereen die ten gevolge van ziekte, handicap of een beperking lichamelijke en/of psychische klachten ondervindt bij de uitvoering van activiteiten in het dagelijks leven. Denk hierbij aan problemen die ontstaan in de thuissituatie, op het werk of in de vrije tijd. Wij richten ons hierbij op onder andere reumaklachten, ms, artroseklachten, NAH, whiplash klachten, concentratiestoornissen, KANS, chronische aandoeningen en mantelzorgers.

 

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut stelt samen met u een behandeltraject op waarin wordt omschreven wat het doel, de frequentie en de duur van de behandeling is. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en behoeften. De ergotherapeut brengt vervolgens uw dagelijks handelen in kaart en vult dit aan met de gegevens van de huisarts, de specialist of andere therapeuten. De behandelingen kunnen plaatsvinden bij u thuis, op locatie of onze praktijk. Ook zet de ergotherapeut waar nodig, hulpmiddelen in om de dagelijkse activiteiten te optimaliseren.

Handtherapie

Handtherapie is er voor iedereen die ten gevolge van een ongeluk, slijtage of overbelasting zijn of haar hand(en) niet meer normaal kan gebruiken. Het doel van handtherapie is om het functioneren van de hand(en) te verbeteren. De handtherapeut onderzoekt wat de oorzaak van uw klachten zijn en stelt aan de hand van de uitkomst hiervan een therapeutisch behandeling op. Wilt u meer informatie over ergotherapie, handtherapie, vergoedingen of onze overige diensten? Neem dan eens een kijkje op www.krachtergotherapie.nl.