Ergotherapie

Ergotherapie binnen ons centrum ondersteund u bij de alledaagse handelingen zoals koken, aankleden, werken en boodschappen doen. Zij zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk zelfstandig deze handelingen kan blijven verrichten. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als dit functioneren moeizamer gaat, wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld zoiets kan zijn.

Wat doet de Ergotherapeut

De ergotherapeut observeert het handelen en probeert het handelen te verbeteren door middel van advies en training. In sommige gevallen is het nodig door aanpassingen in huis of hulpmiddelen het handelen te verbeteren, ook hierin geeft de ergotherapeut advies op maat.
De ergotherapeuten ons centrum creëren mogelijkheden. Enkele voorbeelden:

Logo Livio
  • Advisering voor mantelzorgers zodat zij beter kunnen inspelen op de fysieke- of psychische beperkingen van de persoon die zij verzorgen;
  • Advisering bij selectie van hulpmiddelen, zoals sta-op stoelen, scootmobielen en apparaten voor het aan- en uittrekken van steunkousen;
  • Begeleiding bij het zoeken naar zinvolle en passende bezigheden, zoals hobby’s en vrijwilligerswerk.
  • Training voor mensen met reuma of beginnende dementie ten behoeve van vergroten of behouden van de eigen zelfredzaamheid;

Afspraak maken

Heeft u vragen over alledaagse handelingen die door een beperking of handicap niet meer vanzelfsprekend zijn? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op. U kunt ook bellen met 053-4603550
 

Facebook