• OPLEIDING

  De opleiding tot manueel visceraal therapeut duurt in Nederland vier jaar en kan gevolgd worden aan het Barral Instituut. Om te worden toegelaten tot de opleiding is een hbo-diploma in de gezondheidszorg vereist (bij voorkeur fysiotherapie). Om manueel visceraal therapeut te worden, moet je daarna vele cursussen Viscerale Manipulaties en Neuromeningeale Manipulaties volgen.

 • BEWEGEN VAN ORGANEN

  In de jaren zeventig ontdekte de Franse osteopaat Jean-Pierre Barral dat bij een goede gezondheid er een voortdurende beweging bestaat tussen de fascie van de inwendige organen en zijn omgeving. Tijdens activiteiten zoals wandelen en bukken, moeten de fasciën rondom de inwendige organen ten opzichte van elkaar en hun omgeving (het ‘musculoskeletaal systeem’) kunnen bewegen en glijden. Deze relatie blijft stabiel, ondanks het feit dat het lichaam een eindeloze variatie aan bewegingen doormaakt.
  Echter, als een orgaan niet optimaal kan bewegen – ten gevolge van een infectie, verkleving, abnormale spanning of verplaatsing – dan zal dat andere organen en lichaamsstructuren ongunstig beïnvloeden. Deze disbalans zal in eerste instantie restricties en chronische irritatie in het musculoskeletale systeem creëren. Op langere termijn kunnen er ook klachten ontstaan van de organen zelf, zoals obstipatie, maagzuur, et cetera.

 • PRINCIPES VAN DE VISCERALE THERAPIE

  Door het werk en onderzoek van Jean-Pierre Barral zijn wij nu in staat de verstoorde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de inwendige organen vast te stellen, te onderzoeken en te behandelen.
  Viscerale therapie is gebaseerd op twee principes:

  • Alle organen, botstructuren, spieren en zenuwen zijn omgeven en onderling verbonden door fasciën (bindweefsel).
  • Elk inwendig orgaan beweegt binnen deze fasciën om een eigen fysiologische as

 • INTERACTIE

  Bij de viscerale therapie onderzoeken en behandelen we ook de wervelkolom, het bekken en de gewrichten (het zogenoemde hard frame), die de inwendige organen omgeven. Zo leggen we diagnostisch een link tussen enerzijds de fasciën rondom de inwendige organen en anderzijds het hard frame. We hebben de mogelijkheid om beide te behandelen. De technieken blijken namelijk niet alleen effectief in de behandeling van restricties in de fasciën rondom de organen, maar ook in de behandeling van de structuren van het hard frame. Op deze manier kunnen we een harmonieus bewegend orgaansysteem in het lichaam tot stand brengen.

 • REFFERED PAIN

  Het viscerale systeem is neurologisch en mechanisch sterk verbonden met het gehele bewegingsapparaat. Deze verbindingen geven deels een verklaring voor het fenomeen referred pain of ‘uitstralende pijn’: pijn op een andere plek dan de aandoening. Een goed voorbeeld hiervan is het hart. Hartklachten kunnen gepaard gaan met referred pain op de volgende plaatsen: midden op de borst, tussen de schouderbladen, rond de schouder, in de nek en in het aangezicht. In principe kan bij iedere aandoening aan elk inwendig orgaan referred pain ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een restrictie (stoornis) in de fasciën rondom de lever of galblaas tot pijnklachten leiden in de rechterschouder in de vorm van een frozen shoulder.

 • LETSELKETENS

  De mechanische verbindingen of ‘bindweefselroute’ vormen lichaamseigen patronen, waardoor een restrictie in de fascie van een orgaan effect kan hebben elders in het lichaam. Zo’n patroon noemen we een letselketen. Een voorbeeld hiervan is een restrictie in de fascie van de rechternier, die op den duur klachten kan veroorzaken in de nek. De nierfascie is verbonden met het diafragma, het diafragma is verbonden met de pleura, en de pleura via ligamentaire verbindingen met de laag cervicale regio (C6-C7-Th1). Lokaal cervicaal behandelen heeft in dit geval geen optimaal effect, als niet ook de oorzaak – de restrictie in de fascie rondom de rechternier – behandeld wordt.
  Een ander voorbeeld van zo’n letselketen is het lumbale pseudo-radiculaire syndroom aan de rechterzijde, dat is ontstaan als gevolg van verklevingen in de buikholte na een appendectomie. Op langere termijn kan de houding van het lichaam zich zelfs structureel aan deze stoornis aanpassen, wat weer kan leiden tot chronische klachten van het bewegingsapparaat.

 • TOEPASSING VAN VISCERALE THERAPIE

  De viscerale therapie is een uitstekende aanvulling c.q. uitbreiding op de huidige traditionele manier van denken, onderzoeken en behandelen. J.P. Barral stelt dat meer dan 95% van de klachten over het bewegingsapparaat ontstaan door stoornissen in de fasciën rondom de inwendige organen.

KOM JE ER NIET HELEMAAL UIT?

Neem contact op
team-image