• Verwijzing

    Als u een patiënt verwijst, stellen wij het zeer op prijs dat u relevante medische informatie meegeeft, zoals uitslagen van eerder verricht onderzoek en beeldvormende diagnostiek. Op uw verwijsbrief kunt u aangeven of u een bepaalde specialisatie van toepassing vindt. Een speciale verwijsconstructie is het zogenaamde fysiotherapeutische consult. Hierbij is sprake van een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek waarvan u een verslag ontvangt. Uiteraard kunt u in alle situaties contact opnemen voor overleg.

  • Communicatie en overleg

    Communicatie met de verwijzer/huisarts is voor ons een belangrijk aandachtspunt. U ontvangt een beknopt verslag na het beëindigen van de behandeling. Als een patiënt zich via DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) zonder een verwijzing heeft aangemeld, ontvangt u een verslag van de intake. In dit verslag staat ook vermeldt of er een indicatie is voor een fysiotherapeutische behandeling.

  • Kwaliteitsbeleid

    Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wilt u meer weten over onze specialisaties en behandelmogelijkheden dan verwijs ik u naar onze website.

KOM JE ER NIET HELEMAAL UIT?

Neem contact op
team-image