• SAMEN OPSTAAN TEGEN VALLEN

  • Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bekend dat oudere mensen (65+ers) het meeste risico lopen op een privé valongeval. En daarbij is bekend dat ouderen met mobiliteitsproblemen en ouderen die eerder zijn gevallen het meeste risico lopen.
  • Het blijkt dat het aantal spoedeisend hulp bezoeken voor ernstig letsel, dat het gevolg is van een valongeval, in de afgelopen 10 jaar met maar liefst 11% is gestegen.
  • Vallen zorgt niet alleen voor problemen bij de ouderen die het overkomt, het is ook binnen de zorg een grote kostenpost. Het blijkt dat vallen behoort tot de top 20 duurste gezondheidsaandoeningen bij ouderen.

 • WAT EN VOOR WIE?

  Het valpreventieprogramma is gericht op 65+ers met een verhoogd valrisico, angst om te vallen of 65+ers die wel eens gevallen zijn. Om deel te kunnen nemen aan het programma, moet het voor u mogelijk zijn om zelfstandig transfers te maken.

  Het programma is erop gericht in het risico op vallen bij u verminderen. Valrisico is multifactorieel, wat betekent dat er verschillende factoren een rol spelen bij vallen. Vaak denken we snel aan biologische factoren, zoals verminderde spierkracht en slecht zicht. Maar bijvoorbeeld ook angst en gedrag spelen een rol.

  Doordat valrisico afhankelijk is van zoveel verschillende factoren, zijn er ook meerdere disciplines bij dit programma betrokken. Denk daarbij aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut en diëtist

 • VERGOEDINGEN

  Fysiotherapie

  De fysiotherapie (het trainingsprogramma) wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In dit geval geldt voor 1 training 1 fysio behandeling. Wanneer er geen behandelingen vergoed worden (of wanneer uw behandelingen op zijn), wordt er gewerkt met een abonnement. €32,50 per maand

   

  Podotherapeut

  Een screening bij de podotherapeut, om te kijken of de patiënt in aanmerking komt voor verder onderzoek en/of behandeling bij de podotherapeut, is kosteloos.  Wanneer er een gevolg gepland wordt, is er een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering; Podotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket.

   

  Diëtetiek

  Basispakket: 3 uur voedingsadvies (+/- 4-5 consulten), hierbij geldt wel de verrekening met het verplicht eigen risico. Aanvullende pakketten vergoeden mogelijk ook extra uren. Deze uren zijn een aanvulling op de uren uit het basispakket.

  Indien eigen risico (nog) niet op is, ontvangt cliënt nota van de zorgverzekeraar. Elke verzekeraar hanteert andere tarieven, cliënt kan tarieven zelf opvragen bij verzekeraar.

  Indien de maximale vergoeding is bereikt, ontvangt cliënt een factuur. De op dat moment geldende tarieven zijn te vinden op: www.tara-dietist.nl/tarieven

   

  Ergotherapie

  Vanuit uw Basisverzekering hebt u recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Wij declareren de tijd die wij besteden aan uw behandeltraject (zowel de tijd van de behandeling zelf als eventueel aanvullende tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Wel wordt hiervoor eerst uw Eigen Risico aangesproken. Is uw Eigen Risico voor dit jaar op, dan vergoedt uw Zorgverzekeraar de (resterende) uren volledig tot het maximum van 10 uren per jaar. Hebt u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat het mogelijk is om extra uren ergotherapie vergoed te krijgen. Om hoeveel uren dit gaat, verschilt per verzekeraar. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Neem dan contact op met uw Zorgverzekeraar.

KOM JE ER NIET HELEMAAL UIT?

Neem contact op
team-image