Verwijzers

Voor ons staat de klacht van de patiënt centraal. We streven naar een blijvende oplossing voor zijn of haar gezondheidsprobleem. Dat betekent voor ons op zoek gaan naar de oorzaak van de klachten en de patiënt actief laten deelnemen aan de behandeling.

Verwijzing

Als u een patiënt verwijst, stellen wij het zeer op prijs dat u relevante medische informatie meegeeft, zoals uitslagen van eerder verricht onderzoek en beeldvormende diagnostiek. Op uw verwijsbrief kunt u aangeven of u een bepaalde specialisatie van toepassing vindt. Een speciale verwijsconstructie is het zogenaamde fysiotherapeutische consult. Hierbij is sprake van een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek waarvan u een verslag ontvangt. Uiteraard kunt u in alle situaties contact opnemen voor overleg.

Communicatie en overleg

Communicatie met de verwijzer/huisarts is voor ons een belangrijk aandachtspunt. U ontvangt een beknopt verslag na het beëindigen van de behandeling. Als een patiënt zich via DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) zonder een verwijzing heeft aangemeld, ontvangt u een verslag van de intake. In dit verslag staat ook vermeldt of er een indicatie is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Kwaliteitsbeleid

Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wilt u meer weten over onze specialisaties en behandelmogelijkheden dan verwijs ik u naar onze website.