Logopedie in Haaksbergen

Logopedie in Haaksbergen? nodig? De logopedist biedt therapie en advies aan wanneer er problemen worden ondervonden bij het communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal is onderdeel van logopedie. Maar wist u ook dat eten en drinken een aandachtsgebied is van de logopedist?

De medewerkers van onze moderne en innovatie fysiotherapiepraktijk FysioCentrum Sengers hebben jarenlange ervaring in het vak. Zij behandelen uw klachten graag. Uw klacht is onze passie.

Online afspraak maken Bel ons

Wat is logopedie?

Wat houdt een logopedie behandeling in Haaksbergen precies in? Logopedie is de zorg die u nodig heeft wanneer u problemen ervaart met onder andere spraak, taal, gehoor, slikken en stem. Maar ook eten en drinken zijn aandachtsgebied van de logopedisten. Dus alles wat maar te maken heeft het met produceren en begrijpen, zowel in gesproken als in geschreven taal.

Ook problemen in het mondgebied vallen onder logopedie. Zo kunnen iemands adem en stem ervoor zorgen dat hij of zij iets niet gemakkelijk kan communiceren naar een ander. Zodoende behandelt een logopedist stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. Goede communicatie is ontzettend belangrijk om elkaar te begrijpen.

Neurologische problematiek

in Haaksbergen en omgeving richt zich in het bijzonder op ouderen en volwassenen met veelal neurologische problematiek, zoals na een beroerte (CVA) of bij de ziekte van Parkinson. Wij De afdeling logopedie binnen de praktijk zijn werkzaam in een team met een fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. Door onze ervaring in de ouderenzorg kunnen wij u gericht van dienst zijn en bieden wij u afzonderlijk of samen behandeling aan.

Van een taalstoornis tot gehoorproblemen

Logopedie in Haaksbergen bij FysioCentrum Sengers biedt uitkomst bij de volgende klachten:

  • Slikproblemen, bijvoorbeeld speekselverlies, hoesten tijdens of na de maaltijd, het gevoel dat er iets vastzit in de keel, sondevoeding.
  • Taalstoornis (afasie): als gevolg van een beroerte kan er sprake zijn van taalproblemen. Het moeilijk op woorden kunnen komen, moeite met het formuleren van zinnen of moeilijk kunnen begrijpen van de taal.
  • Een spraakstoornis (dysartrie), bijvoorbeeld onduidelijke articulatie als gevolg van verminderde kracht van de spieren.
  • Stem- en/of ademproblemen door verzwakte stembanden of COPD.
  • Gehoorproblemen. Als gevolg van gehoorproblemen kan de communicatie moeilijk verlopen. Wij kunnen u adviseren om zo de barrières in de communicatie zoveel mogelijk te beperken

Tarieven en vergoeding

FysioCentrum Sengers heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Daardoor kunnen wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om een factuur van ons te ontvangen, zodat u deze zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeringsmaatschappij en een vergoeding kunt aanvragen.

Het kan zijn dat u zelf moet bij betalen. Een screening kost bij onze praktijk €17-,. Een consult van 30 minuten kost €35-, en een consult van 60 minuten kost bij onze praktijk €60-,.

Online afspraak maken Bel ons

Meer weten over logopedie in Haaksbergen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die logopedie in Haaksbergen bij Fysiocentrum Sengers biedt? Of over fysio in Haaksbergen? Geen probleem, we beantwoorden uw vragen graag. Neem contact op.

Wanneer u vragen heeft of meteen onze deskundige hulp wilt inschakelen kunt u altijd zonder aarzel bellen naar 053-4603550. Een van onze ervaren logopedisten vertelt u dan meer over wat logopedie kan betekenen voor uw persoonlijke situatie. U kunt natuurlijk ook onderstaande FAQ lezen.

Ik raak benauwd bij het spreken, kan de logopedist mij hierbij helpen?

De logopedist kan u daar zeker bij helpen. Van belang is om na te gaan wat er tijdens het spreken gebeurt met uw ademhaling. Oefeningen gericht op een ontspannen ademhaling en rustig spreken kunnen van belang zijn. Een goede onderlinge afstemming met andere paramedici is noodzakelijk.

De communicatie tussen mij en mijn partner met beginnende dementie verloopt moeizaam, kan de logopedist mij hierbij helpen?

Wanneer de communicatie moeizaam gaat, kan de logopedist dit in kaart brengen en adviezen geven en of handreikingen bieden om ervoor te zorgen dat er minder misverstanden ontstaan tijdens gesprekken.

Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis na opname in verband met een CVA. Mijn taalstoornis is nog niet over, kan de logopedist mij hierbij helpen?

Jazeker, de logopedist kan de door collega’s in het ziekenhuis al gestarte logopedische begeleiding vervolgen. Door middel van observatie en onderzoek wordt de afasie verder in beeld gebracht en zal gerichte therapie worden voortgezet.

Het eten en drinken gaat moeizamer, het kauwen kost meer moeite en ik moet vaker hoesten bij het eten en drinken, kan de logopedist mij hierbij helpen?

Jazeker, door middel van observatie en onderzoek kijkt de logopedist nader naar de oorzaak en ernst van het slikprobleem. Het doel van de interventie kan zich richten op het verminderen van het verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken.

Ik spreek alsmaar onduidelijker waardoor de mensen mij niet meer verstaan. Kan de logopedist mij hierbij helpen?

De logopedist zal onderzoek doen om te bepalen welke spraakproblemen u heeft. Daarna zal therapie gegeven worden om de spraak te verbeteren. Een behandeling start met een intakegesprek, waarin u met de logopedist uw klacht bespreekt zodat de achtergrond ervan helder wordt. Daarna wordt uw klacht nader onderzocht en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Indien wenselijk wordt daarin ook uw omgeving betrokken.